Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts Aģentūra (turpmāk – Aģentūra) pēc darba devēja pieprasījuma sadarbībā ar izglītības iestādem sagatavo darba devējam nepieciešamos speciālistus apmācot jebkurā licencētā profesionālās izglītības programmā, neformālās izglītības programmā, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību programmā.

Apmācību pēc darba devēja pieprasījuma organizē un finansē Aģentūra. Bezdarbniekam apmācību laikā tiek nodrošināta stipendija 5.00 euro apmērā par katru mācību dienu. Ja apmācību īstenošanas vieta atrodas tālāk par 15 km no bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas, bezdarbnieks Aģentūras filiālē var pieteikties mobilitātes pabalsta saņemšanai.

Macību programmu izmaksas, bezdarbnieku stipendijas un mobilitātes pabalsta piešķiramas un izmaksas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Detalizēta informācija ir pieejama šeit https://www.nva.gov.lv/lv/apmaciba-pec-darba-deveja-pieprasijuma
Saņēmēji:
Jebkura persona
Juridiskā persona: reģistrētie darba devēji.
Fiziskas personas: aģenturā reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji.
Termiņš:
Aģentūra 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Sadarbības procesa apraksts
1. Darba devējs Aģentūras filiālē iesniedz rakstisku pieprasījumu apmācību organizēšanai;
2. Nepieciešamības gadījumā Aģentūra organizē izsludinājumu un aicinā izglītības iestādes iesniegt pieteikumus konkrētās programmas īstenošanai;
3. Aģentūras filiāle organizē bezdarbnieku atlasi kopā ar darba devēju;
4. Aģentūra organizē apmācību un noslēdz līgumu ar darba devēju par apmācības īstenošanu. Bezdarbnieku mācību process ilgst no viena līdz astoņiem mēnešiem, atkārībā no pieteiktās mācību programmas;
5. Darba devējs divu nedēļu laikā pēc apmācību pabeigšanas slēdz darba līgumu ar bezdarbnieku. Nodarbina iegūtajā profesijā vismaz 6 mēnešus. Darba devējs maksā pieteikumā norādīto, bet ne mazāku kā minimālo darba algu;
6. Ja bezdarbnieks bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas netiek pieņemts darbā, darba devējs atmaksā Aģentūrai finanšu līdzekļus, kas izlietoti apmācību izmaksu segšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alsungas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...