Būvdarbu, meliorācijas darbu, pētniecības darbu saskaņošana pašvaldības īpašumā, valdījumā vai pārvaldībā esošajās zemēs (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība saskaņo plānotos būvdarbus, meliorācijas darbus, pētniecības darbus, jā šādi darbi tiek plānoti pašvaldības īpašumā, valdījumā vai pārvaldībā esošajās zemēs.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
saskaņojums vai atteikums tiek sniegts ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 1997.03.11.)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Zemes pārvaldības likums
(Saeima; likumi; 2015.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.11.