Pašvaldības nekustamo īpašumu (zemes gabalu) apgrūtināšana ar lietu tiesībām – servitūtu.
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pēc personas iesnieguma par servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā zemē un servitūta nodibināšanas nepieciešamības apliecinošo dokumentu saņemšanas, jautājums tiek izskatīts Rēzeknes novada pašvaldībā un tiek sagatavots atbilstošs līgums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
iespēju robežās atbilde tiek sniegta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpjuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai elektroniski (iesniegums apliecināts ar drošu elektronisko parakstu). Iesniegumam pielikumā pievienojot grafiskā zīmējuma kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests - klātiene
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607188; 64607189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pašvaldība nosūta personai pa pastu pakalpojuma izpildes dokumentus vai persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus.
Pozitīva lēmuma gadījumā personai vai tās pilnvarotai personai jāierodas pašvaldībā lai parakstītu līgumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki