Kļūdaini ieskaitīto nodokļa maksājumu pārskaitīšana un pārmaksu atmaksa (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nodokļu maksātāju iesniegumu izskatīšana par maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
iespēju robežās atbilde tiek sniegta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja rakstveidā izdotajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nodokļiem un nodevām
(LR Saeima; likumi; 26; 1995.04.01.)
Par nekustamā īpašuma nodokli
(LR Saeima; likumi; 145; 1998.01.01.)
Administratīvā procesa likums
(LR Saeima; likumi; 164; 2004.02.01.)
Iesniegumu likums
(LR Saeima; likumi; 164; 2008.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.12.