Licences saņemšana makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība
Īss apraksts:
Pašvaldība vai tās pilnvarota juridiskā persona vai ūdenstilpes īpašnieks (ar pašvaldības saskaņojumu) organizē licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības un izsniedz attiecīgas licences. Persona licences var iegādāties nolikumā norādītajās vietās.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Licences iegāde
Ikvienam makšķerniekam jāiegādājas viena no  makšķerēšanas licences veidiem:
- dienas licence makšķerēšanai no krasta vai no ledus, periodā no 1.jūnija līdz 30.aprīlim – cena 3,00 EUR;
- dienas licence makšķerēšanai no laivas vai no motorlaivas, periodā no 1.jūnija līdz 1.martam (bezledus apstākļos) – cena 3,00 EUR;
- dienas licence makšķerēšanai Liepājas ezerā no krasta, no laivas vai no motorlaivas, periodā no 1.maija līdz 31.maijam – cena 4,50 EUR;
- vasaras sezonas licence makšķerēšanai Liepājas ezerā no krasta, no laivas vai no motorlaivas no 1.jūnija līdz 31.oktobrim – cena 11,50 EUR
- gada licence makšķerēšanai – cena 20,00 EUR;
- gada bezmaksas licence makšķerēšanai (bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, personām ar invaliditāti un politiski represētām personām, uzrādot personas apliecinošus dokumentus, invaliditātes apliecību vai politiski represētās personas apliecību, daudzbērnu ģimeņu locekļiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem – atbilstoši Liepājas pilsētas pašvaldības apstiprinātajiem sarakstiem).
Loms ir jāreģistrē un 10 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, jānosūta makšķerēšanas organizatoram  biedrībai “Liepājas ezeri”.  

Licences var iegādāties:
- www.epakalpojumi.lv/Services/LOMS/Lake.aspx?id=13585
- degvielas stacijas SIA "East West Transit" Liepājā un Nīcā – visu diennakti;
- SIA "Gards" – Rietumu centrs, Jaunā ostmala 3/5, Liepāja, no pulksten 10.00 līdz pulksten 20.00;
- SIA "Ieroči" – Lielā iela 12, Liepāja, no pulksten 9.00 līdz pulksten 18.00;
- SIA "GV Projekts" – Raiņa iela 9, Liepāja, no pulksten 9.00 līdz pulksten 18.00;
- SIA "Cope" – Rīgas iela 12, Liepāja, no pulksten 9.00 līdz pulksten 18.00.

Gada bezmaksas licenci var saņemt biedrībā "Liepājas ezeri", Zvejnieku alejā 11-5, Liepājā, tālruņa Nr.29268311, e-pasts: federacija@apollo.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas ezeri
Adrese: Zvejnieku aleja 11A, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 29268311
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Loma reģistrēšana
Makšķerēšanas licences īpašniekam ir jāreģistrē loms tabulā licences otrajā pusē, norādot makšķerēšanas periodu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Loma reģistra iesniegšana
Loma reģistru var iesniegt pa pastu, elektroniski un interneta vietnē www.epakalpojumi.lv. Ja licence iegādāta šajā vietnē,  licences īpašnieks pēc makšķerēšanas lomu reģistrē šajā portālā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Biedrība "Liepājas ezeri"
Adrese: Zvejnieku aleja 11A, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: