Dati no Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
E-pakalpojums nodrošina iespēju jebkurai personai atlasīt informāciju par pārvaldnieku no BIS Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra, kas ir informatīvs reģistrs, kas sniedz aktuālu informāciju par personām, kas nodarbojas vai vēlas nodarboties ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu.
Pārvaldnieku reģistrā ir jāreģistrējas: • Īpašniekiem, kuru pilnvarojuši veikt pārvaldīšanas darbības citi dzīvojamās mājas īpašnieki, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus; • Īpašnieku veidota dzīvojamās mājas pārvaldīšanas sabiedrībai vai biedrībai, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus; • Fiziskām un juridiskām personām, kas veic pārvaldīšanu daudzdzīvokļu mājās, kurās tiem nepieder dzīvokļu īpašumi un kurās fiziskas personas nav dzīvokļu īpašnieku biedrības vai sabiedrības darbinieki. Papildus pārvaldnieku reģistrā var reģistrēties personas, kuras piedāvā pārvaldnieka pakalpojumus. •
Saņēmēji:
Jebkura persona
Autorizēti publiskā BIS portāla lietotāji var piekļūt datiem arī par pārvaldāmo dzīvojamo māju
Termiņš:
24/7
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā ir izveidota meklēšanas funkcija, kas ļauj atrast informāciju par konkrētās mājas pārvaldnieku, ja tas ir reģistrēts dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā. Minēto funkciju var izmantot un par autorizētu Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju var kļūt jebkurš interesents, autorizējoties ar Latvijā populārākajām internetbankām (Swedbank, Citadele, Nordea, SEB, Norvik banka, DNB) vai eID karti. Lai sameklētu informāciju par interesējošās mājas pārvaldnieku, dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra meklēšanas kritērijā „pārvaldāmā dzīvojamā māja” jāievada dzīvojamās mājas adrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs
2. solis / Saņemšanas solis
No Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra uzreiz pēc Jūsu atlases kritērijiem tiek atlasīta informācija par pārvaldnieku:
• Nosaukums / Vārds Uzvārds;
• UR vai mītnes valsts reģistrācijas numurs;
• Reģistrācijas numurs pārvaldnieku reģistrā;
• Kvalifikācijas līmenis;
• Statuss (Aktīvs/ izslēgts);
• Tiesības piedāvāt pakalpojumus;
• Pakalpojuma veids;
• Pakalpojumu sniegšanas teritorija;
• Darbinieka vārds, uzvārds;
• Darbinieka kvalifikācijas līmenis).
No Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra uzreiz pēc Jūsu atlases kritērijiem tiek atlasīta informācija par pārvaldnieku, norādot:
• Nosaukums / Vārds Uzvārds;
• UR vai mītnes valsts reģistrācijas numurs;
• Reģistrācijas numurs pārvaldnieku reģistrā;
• Kvalifikācijas līmenis;
• Statuss (Aktīvs/ izslēgts);
• Tiesības piedāvāt pakalpojumus;
• Pakalpojuma veids;
• Pakalpojumu sniegšanas teritorija;
• Darbinieka vārds, uzvārds;
• Darbinieka kvalifikācijas līmenis.
Pēc veiksmīgas autorizēšanās sistēmā Jūs pēc meklētājā norādītās adreses vai kadastra apzīmējuma saņemsiet informāciju par pārvaldāmo dzīvojamo māju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs