Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Jēkabpils (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās un pasākumu laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Jēkabpils
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1. Pakalpojumu var saņemt:
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils
Maksas pakalpojums (skatīt: Cita informācija - Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā)
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Saziņai: 80205008
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 80205008
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
2. solis / 2. Pakalpojumu var saņemt:
E-paklpojums Latvija.lv: Iesniegums iestādei, pielikumā pievieno aizpildītu iesniedzamo dokumentu Iesniegums
Maksas pakalpojums (skatīt: Cita informācija - Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā)
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv