Apbedīšanas atļaujas saskaņošana Jēkabpils pašvaldības kapsētā (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Kapsēta ir paredzēta mirušo Jēkabpils pilsētas iedzīvotāju apbedīšanai, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils. Citu personu, izņemot augšupējos (vecāki, vecvecāki utt.), lejupējos (bērni, mazbērni utt.) vai sāņu līnijas(brāļi, māsas, tēva un mātes brāļi un māsas utt.) radiniekus, apbedīšana Jēkabpils pilsētas kapsētā iespējama, uz motivēta iesnieguma pamata, ja kapa vietas nomnieks ir saņēmis Jēkabpils pilsētas pašvaldības pilnvarotas personas saskaņojumu, bet izveidotajos ģimenes kapos – bez saskaņojuma
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi
(Jēkabpils pilsētas pašvaldība; saistošie noteikumi; 7; 2016.03.24.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.24.