Publisku pasākumu saskaņošana
Izvēlētā teritorija: Jēkabpils (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība (mainīt)
Nosaukums pašvaldībā: Publisku pasākumu saskaņošana (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Jēkabpils
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Iestādes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domes noteiktai augstākai pašvaldības iestādei (amatpersonai), bet, ja tādas nav, — pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 597; 2004.07.17.)
Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā
(Jēkabpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 37; 2014.01.01.)
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums
(Saeima; likumi; 2010.10.27.)
Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 16; 2014.01.24.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.30.