Izziņa par personas dzīvesvietu (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana un izsniegšana izziņas pieprasītājam par:
- personas deklarēto dzīvesvietu;
- adresē deklarētajām personām
- izziņa par mirušā pēdējo dzīves vietu;
- izziņa personas naturalizācijai par nodzīvotajiem gadiem Latvijā;
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
Iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Vienas pieturas aģentūrā
- Dokumenti
1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte),
• ja nepieciešama izziņa par nepilngadīga bērna dzīvesvietu – bērna dzimšanas apliecība (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties nepilngadīgas personas vārdā,
• pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara,
• ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.
2. apliecinājums par valsts nodevas samaksu, ja samaksa veikta bankā vai pasta nodaļā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Cits Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Saziņai: 80205008
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 80205008
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
2. solis / Pakalpojuma maksa
Skatīt: Cita informācija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Vienas pieturas aģentūra (norēķinu karte)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Norēķini:
"Jēkabpils pilsētas pašvaldība"
-AS „SEB BANKA”, Kods: UNLALV2X
Konta: LV87UNLA0009013130793
-AS „Citadele–banka”, Kods: PARXLV22
Konts: LV29PARX0001051430001
-AS „Swedbank”, Kods: HABALV22
Konts: LV75HABA0001401057077
-AS „DnB Banka”, Kods: RIKOLV2X
LV22RIKO0002013192223