Izziņa par personas dzīvesvietu (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana un izsniegšana izziņas pieprasītājam par:
- personas deklarēto dzīvesvietu;
- adresē deklarētajām personām
- izziņa par mirušā pēdējo dzīves vietu;
- izziņa personas naturalizācijai par nodzīvotajiem gadiem Latvijā;
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1