Izziņa par personas dzīvesvietu (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana un izsniegšana izziņas pieprasītājam par:
- personas deklarēto dzīvesvietu;
- adresē deklarētajām personām
- izziņa par mirušā pēdējo dzīves vietu;
- izziņa personas naturalizācijai par nodzīvotajiem gadiem Latvijā;
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 1998.09.24.)
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)
Notariāta likums
(Augstākā Padome; likumi; 1993.09.01.)
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
(Saeima; likumi; 2003.07.01.)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 130; 2011.02.23.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.25.