Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu glabāšana, aktualizēšana un atjaunošana (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.
Trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
Civilstāvokļa aktu reģistru papildināšana, pamatojoties uz tiesu spriedumiem par laulības šķiršanu vai zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām, tiesas spriedumiem par aizgādības tiesību atņemšanu, par paternitātes noteikšanu, paternitātes fakta konstatēšanu, adopcijas apstiprināšanu.
Dokumentu atjaunošana, ja civilstāvokļa reģistra ieraksts ir gājis bojā.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana, ja izveidoti divi ieraksti par vienu un to pašu faktu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem, norādot izmaiņu nepieciešamību, kā arī dokumenti, kuri pamato pieprasītās darbības veikšanas nepieciešamību.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Klātiene Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa (klātienē)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 65236126
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma maksa
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu (Skat. Cita informācija)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Vienas pieturas aģentūra (norēķinu karte)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Norēķini:
"Jēkabpils pilsētas pašvaldība"
-AS „SEB BANKA”, Kods: UNLALV2X
Konta: LV87UNLA0009013130793
-AS „Citadele–banka”, Kods: PARXLV22
Konts: LV29PARX0001051430001
-AS „Swedbank”, Kods: HABALV22
Konts: LV75HABA0001401057077
-AS „DnB Banka”, Kods: RIKOLV2X
LV22RIKO0002013192223