Pabalsts skolas piederumu iegādei
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts ģimenēm, kuras Dienests atzinis par trūcīgām un bērns mācās izglītības iestādē. Pabalsts tiek piešķirts EUR 20.00 par katru bērnu, vienu reizi gadā no augusta līdz oktobrim, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Strenču novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Strenču novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada Sociālais dienests
Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715617
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā termiņā
Maksājumi: Skatīt maksājumus