Laulības reģistrācija (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga, abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu personīgi, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
1. bijušā laulātā miršanas apliecību;
2. dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
3. likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
4. izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
Ārzemnieks papildus iepriekš minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Klātiene Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa (klātienē)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 65236126
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva 14.00 euro


1. Maksas pakalpojumi par laulību reģistrāciju Dzimtsarakstu nodaļā:
1.1. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija 30.00euro no pāra
1.2. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija tikai liecinieku klātbūtnē 14.00 euro no pāra
1.3. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija tikai liecinieku klātbūtnē, ja abas personas ir pensionāri vai viena no viņām ir 1. vai 2.grupas invalīdi, vai vienai no personām ir piešķirts trūcīgas personas statuss 7.00 euro no pāra
1.4. Laulību jubileju (rožu, dzintara, kristāla, sudraba, zelta u.c.) ceremonija 20.00 euro no pāra
2. Maksas pakalpojumi par laulību reģistrāciju izbraukumā ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām:
2.1. Laulības reģistrācijas ceremonija ārstniecības iestādē vai dzīvesvietā ar slimu personu vai personu ar īpašām vajadzībām Jēkabpils pilsētas teritorijā 14.00 euro no pāra
2.2. Laulības reģistrācijas ceremonija Jēkabpils cietumā 56.00 euro no pāra
2.3. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Jēkabpils pilsētas teritorijā tam piemērotās vietās 86.00 euro no pāra
Maksājumi: Skatīt maksājumus