Mājokļa pabalsts
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Mājokļa pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā EUR 120,00 apmērā vienai mājsaimniecībai dzīvojamās telpas īres/ apsaimniekošanas, apkures, malkas iegādes izmaksu segšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Strenču novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Strenču novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada Sociālais dienests
Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715617
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pabalsta piešķiršanas pabalsts tiek pārskaitīts komunālo pakalpojumu sniedzējam vai klienta norādītajā kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus