Ēdināšanas pabalsts skolēna uzturam izglītības iestādē
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Ēdināšanas pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:
1) Ēdināšanas pabalsts skolēnu uzturam izglītības iestādē (skolēniem no 1. – 9.klasei);
2) Vecāku maksas atlaide (ēdināšanas pabalsts) pirmskolas izglītības iestādēs.
Ēdināšanas pabalsta maksas atlaide ir 100 % no vecākiem
noteiktās samaksas par ēdināšanu izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Strenču novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Strenču novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusu.
Termiņš:
Ja iesniegums par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu Dienestā saņemts līdz mēneša 10.datumam, tad pabalsts tiek piešķirts par kārtējo mēnesi, ja iesniegums saņemts pēc 10.datuma, pakalpojums piešķirams no nākamā mēneša.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada Sociālais dienests
Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715617
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pabalsta piešķiršanas pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu konkrētā izglītības iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus