Pilnvaras reģistrēšana darbībām Būvniecības informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju vadības institūcijai - būvniecības ierosinātājam- pilnvarot fiziskas personas darbībām Būvniecības informācijas sistēmā. Pakalpojums tiek sniegts  pilnvaru reģistrēšanai Būvniecības valsts kontroles biroja būvvaldes profilā BIS2 .  Juridiska persona var pilnvarot jebkuru - juridisku vai fizisku personu, arī  būvspeciālistu, būvkomersantu, izmantojot drošu e-parakstu. Fiziska persona var pilnvarot tikai būvspeciālistu.
Vadības institūcijas izsniegts pilnvarojums ar pārpilnvarojuma tiesībām  ir iespējams šādu darbību veikšanai:
1. Datu kopas skatīšanās;
2. Tehnisko noteikumu pieprasīšana;
3. Dokumentu sagatavošana;
4. Dokumentu apstiprināšana;
5. Saskaņojuma pieprasīšana;
6. Pārstāvēt personu kā ierosinātāju;
7. Tiesības veidot pilnvaras uzņēmuma vārdā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņēmējs Būvniecības valsts kontroles birojam iesniedz pilnvaru ar lūgumu to reģistrēt. Dokumentus var iesniegt papīra formātā vai elektroniski. Papīra formātā dokumentus var iesniegt klātienē Būvniecības valsts kontroles biroja lietvedībā vai neklātienē, izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus. Iesniedzot papīra formātā, iesniedzējam jāpievieno pavadvēstule un jānorāda e-pasta adrese, kas tiks izmantota paziņojumu saņemšanai.  Elektroniski pilnvaru var iesniegt neklātienē, izmantojot elektronisko pastu.  Iesniedzot elektroniski,  e-pasta vēstulē iesniedzējam jānorāda e-pasta adrese, kas tiks izmantota paziņojumu saņemšanai.  
Pilnvarojumu var pārpilnvarot un atsaukt/ anulēt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene BVKB apmeklējums klātienē
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvniecības valsts kontroles biroja būvvalde nodrošina pilnvaras reģistrāciju un nosūta paziņojumu pakalpojuma saņēmējam par pilnvarojuma reģistrāciju uz  e-pasta adresi.  Pēc paziņojuma saņemšanas pakalpojuma saņēmējs var uzsākt darbu Būvniecības informācijas sistēmā, izmantojot E-pakalpojumu vietnē  https://bis.gov.lv/bisp/lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Vienotā publiskā informēšanas platforma BIS