Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir personai, kura atzīta par invalīdu, pārsniegusi 18 gadu vecumu un, kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, nepieciešama īpaša kopšana. Atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK).
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/personam-ar-ipasam-vajadzibam/pabalsts-invalidam-kuram-nepieciesama-kopsana
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona – persona, kurai nepieciešama īpaša kopšana
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments