Izziņa par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē. Izziņu  var  izsniegt  gan  pašvaldības  Izglītības  pārvalde ( iesniegums  tiek  iesniegts  pašvaldībā), gan  konkrētas  izglītības  iestādes  vadītājs  ( iesniegums  tiek  iesniegts  konkrētai  izglītības  iestādei).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kura  mācās  vai  kuras  bērns apmeklē  kādu  no  Rēzeknes  novada  pašvaldības  izglītības  iestādēm.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
10 kalendārās dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā norāda:
1.1. Izglītojamā  vārdu, uzvārdu, personas kodu;
1.2. Izglītojamā  izglītības  iestādi;
1.3. Savu kontaktadresi, uz  kuru  jāsūta  izziņa
1.4. Izziņas  saņemšanas veidu (klātienē, pa pastu vai e-pastu)

Iesnieguma veidlapa: http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/pakalpojumi/izglitiba-2/
2. Pašvaldība  pārbauda  informāciju  par  izglītojamo  Valsts  izglītības  informācijas sistēmā.
3. Pašvaldība  ar  e-pasta  palīdzību  sazinās  ar  izglītības  iestādes  vadību, lai  pārliecinātos  par  izglītojamā  piederību  šai  izglītības  iestādei.
4. Pašvaldība  sagatavo  nepieciešamo  izziņu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2 solis - Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki