Pabalsts krīzes situācijās (Durbes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Durbes novada dome
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir katastrofas vai citu no personas (ģimenes) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, ja persona (ģimene) savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem spēkiem. Pabalsta apmērs ir līdz valstī noteiktās vienas minimālās darba algas apmēram
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
1) Iesniegums Durbes novada pašvaldības sociālajam dienestam par radušos situāciju un nepieciešamās palīdzības veidu.
2) Dokuments, kas apliecina krīzes situācijas faktu.
Informācija par krīzes situāciju iesniedzama viena mēneša laikā
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests (Durbes novads)
Adrese: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447
Tālrunis: 63498072; 28386015
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
SMS 28386015
2. solis / Saņemšanas solis
1) Pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā vai apmaksājot preču/ pakalpojumu rēķinu
2)Pabalsts tiek pārskaitīts uz klienta norādīto kontu, ja tas norādīts iesniegumā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests (Durbes novads)
Adrese: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447
Tālrunis: 63498072; 28386015
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki