Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Persona, kuras vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un
uzvārdu), vai tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļā
attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda
(vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. Vārda vai
uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņai
nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta departamentam,
kur tiek pieņemts lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu
(vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, vai par atteikumu mainīt
vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesniedz dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu
• klātiene - Persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz iesniegumu, norādot tajā vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iemeslu, un pievieno iesniegumam likumā noteiktos dokumentus
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715620
Fakss: 64715627
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmums
• korespondence - Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu, iesniedzējam paziņo, nosūtot pa pastu
Maksājumi: Skatīt maksājumus