Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās - jau skolas laikā sniegt jauniešiem praktisku priekšstatu par darba dzīvi, lai savlaicīgi uzzinātu, kas ir CV, darba intervija, konkurētspēja, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba attiecības.

Skolēns pasākuma laikā saņem:
• darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī;
• darba vadītāja atbalstu;
• normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - apmaksātas obligātās veselības pārbaudes un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;

Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.

Skolēni dalībai Pasākumā var reģistrēties elektroniski Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.
Skolēnam ir jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt!

Pasākuma laikā skolēnam ir iespēja strādāt darba devēja pieteiktās un Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstītās darba vietās. Informācija par darba vietām tiek publicēta NVA mājaslapā.
Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātība var tikt pagarināta līdz diviem mēnešiem.

NVA darba devējam nodrošina:
• dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, skolēnam ar invaliditāti  - valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā pirms nodokļu nomaksas;
• dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu, ja vada darbu vismaz 1 skolēnam ar invaliditāti...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Termiņš:
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots no 1. jūnija līdz 31. augustam.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Skolēnam NVA mājaslapā elektroniski jāreģistrējas dalībai pasākumā.
Pēc filiāles darbinieka zvana, skolēnam jādodas uz NVA filiāli un jāapstiprina savs pieteikums, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pase vai eID karte) un CV.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Balvu (Gulbenes) filiāle
Jūrmalas (Tukuma) filiāle
NVA Aizkraukles filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Bauskas filiāle
Parādīt visus...
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alsungas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...