Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma mērķis - jau skolas laikā sniegt jauniešiem praktisku priekšstatu par darba dzīvi, lai savlaicīgi uzzinātu, kas ir CV, darba intervija, konkurētspēja, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba attiecības.

Skolēns pasākuma laikā saņem:
• darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī;
• darba vadītāja atbalstu;
• normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - apmaksātas obligātās veselības pārbaudes un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietās.
Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;

Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz pat 2018. gada 16. augustam https://jauniesi.nva.gov.lv/.

Skolēnam ir jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt!

Pasākuma laikā skolēnam ir iespēja strādāt darba devēja pieteiktās un Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstītās darba vietās. Informācija par darba vietām tiek publicēta NVA mājaslapā.
Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātība var tikt pagarināta līdz diviem mēnešiem.

NVA darba devējam nodrošina:
• dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otru algas pusi skolēnam maksā darba devējs pats. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā pirms nodokļu nomaksas;
• dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba vadīšanu NVA dotācija darba vadītāja algai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, tātad, par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs ir viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Viens darba vadītājs var vadīt...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Termiņš:
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots no 1. jūnija līdz 31. augustam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Vispārēji nodarbinātības jautājumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.19.