Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšana
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piešķir Bezdarbnieka un darba meklētāja statusu un veic individuālo darbu ar bezdarbniekiem, lai nodrošinātu maksimāli ātru to atgriešanos darba tirgū.
Lai pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu, vispirms ir nepieciešams iegūt bezdarbnieka statusu.

Ja radušās neskaidrības par pieteikšanos bezdarbnieka statusam, papildu informāciju varat saņemt zvanot uz NVA informatīvo bezmaksas tālruni 80200206 vai rakstot uz e-pastu konsultacijas@nva.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
1) Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai persona, kurai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, vai minēto personu laulātais, kam ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā;
2) Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai Šveices Konfederācijas pilsonis.
Termiņš:
Lēmumu par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 10. vai 15. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un ir uzrādījusi normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, NVA pieņem 1 darba dienas laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai personai piešķirtu bezdarbnieka statusu, NVA jāiesniedz iesniegums un klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība. Ja persona nav Latvijas Republikas valstspiederīgais, nepieciešama arī uzturēšanās atļauja. Personām, kuras bijušas nodarbinātas Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomikas zonas valsti nepieciešams uzrādīt dalībvalstī, kurā persona bijusi nodarbināta izsniegto U2 veidlapu. Lai pierakstītos uz noteiktu apmeklējuma laiku, lūgums sazināties ar NVA filiāli, ar kuru ir ērtāk sadarboties.

Iesniegumu ir iespējams iesniegt arī elektroniski:

1) NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv), kurā jāizvēlas sadaļa Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam. Jāautorizējas, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem. Jāaizpilda iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai un jāaugšupielādē kā pielikums. (Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai vai Iesniegums darba meklētāja statusa piešķiršanai atrodams NVA tīmekļa vietnē).

2) valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv ar e-pakalpojuma Iesniegums iestādei  starpniecību. Jāaizpilda nepieciešamos „E-iesnieguma iestādei” datu laukus un jāpievieno aizpildīts iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai kā pielikums.

3) e-pastā, aizpildīto iesniegumu adresējot tai NVA filiālei, ar kuru persona vēlas sadarboties. Filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā. Vēršam uzmanību, ka nosūtot iesniegumu e-pastā, tas ir jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu.

Bezdarbnieks vai darba meklētājs var reģistrēties jebkurā NVA filiālē neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā CV un Vakanču portāls
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alsungas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...