Traktortehnikas vadītāju praktiskās apmācības instruktoru apliecības izsniegšana, apmaiņa vai atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina izglītības iestāžu un komersantu mācību procesa, speciālistu kvalifikācijas atestācijas procesa uzraudzību nodrošinot normatīvo aktu prasībām atbilstošu traktortehnikas vadītāju apmācību un mācību spēku atestāciju Latvijas Republikā, ko administrē VTUA kā vienu no noteiktajām valsts funkcijām.
Mācību speciālistu kvalifikācija ir process, kad VTUA nodrošina fizisko personu apmācību un eksamināciju, pēc kuras izsniedz traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktisko mācību instruktora apliecību. VTUA izsniedz mācību atļauju, izglītības iestādei vai komersantam, kas vēlas veikt traktortehnikas vadītāju apmācību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktisko mācību instruktori (Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.)
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos. Rēķinā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens Persona EUR
Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru apmācība Persona EUR
Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru atestācija Persona EUR
Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktora apliecības izsniegšana Apliecība EUR
Atkārtota traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktora apliecības izsniegšana Apliecība EUR
Transporta nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Kilometrs EUR
Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Pakalpojums EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis