Izziņa par plānotās darbības atbilstību Tukuma novada teritorijas plānojumam (Tukuma novada Dome)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada Dome
Īss apraksts:
Pirms paredzamās darbības uzsākšanas, nepieciešams noskaidrot nekustamā īpašuma plānotās izmantošanas atbilstību Tukuma novada teritorijas plānojumam. Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par plānotās darbības atbilstību Tukuma novada teritorijas plānojumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu izskata un atbildi sagatavo 30 kalendāro dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Iesniegumam pievienojamie dokumenti:
1. īpašuma apliecinoši dokumenti (zemesgrāmatas kopija, vai lēmums par piešķiršanu lietošanā, vai nomas līgums u.tml.);
2. nekustamā īpašuma robežu plāna kopija (reģistrēts LR Valsts zemes dienestā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 63122707; 26603299
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@tukums.lv
Pasts Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus