Detālplānojuma izstrādes uzsākšana (Tukuma novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada Dome
Īss apraksts:
Ierosinātājs var ierosināt uzsākt detālplānojuma izstrādi, ja iecere atbilst Tukuma novada teritorijas plānojumam, kā arī, ja detālplānojuma izstrāde ir nepieciešama atbilstoši citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Maksimāli divi kalendārie mēneši, jo tiek izskatīts teritoriālajā attīstības komitejā un domes sēdē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Detālplānojuma izstrādi var ierosināt zemes vienības īpašnieks vai tā pilnvarotā persona, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu un nepieciešamos dokumentus:
1. iesniegumu, kurā norādīta plānotā detālplānojuma teritorija un aprakstīts attīstības priekšlikums, izņemot gadījumu, ja detālplānojuma ierosinātājs ir valsts vai pašvaldība;
2. visu detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku notariāli apliecinātu pilnvaru, ja detālplānojums aptver vairākus nekustamos īpašumus, kuru īpašnieki nav valsts vai pašvaldība;
3. visu īpašnieku piekrišanu, ja zemes vienībai, kurai plānots izstrādāt detālplānojumu, ir vairāki īpašnieki.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 63122707; 26603299
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@tukums.lv
Pasts Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu/Atzinumu par Detālplānojuma pirmo redakciju vai Detālplānojuma galīgo redakciju sniedz Tukuma novada Dome. Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei - pa pastu, e-pastu vai klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Kontaktpersona: Galvenā arhitekte Iveta Vistapole (309.kab.)

Pirmdienās 14.00 - 18.00
Ceturtdienās 8.00 - 12.00

Tālrunis 63107217; 29493925
E-pasts: iveta.vistapole@tukums.lv