Detālplānojuma izstrādes uzsākšana (Tukuma novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada Dome
Īss apraksts:
Ierosinātājs var ierosināt uzsākt detālplānojuma izstrādi, ja iecere atbilst Tukuma novada teritorijas plānojumam, kā arī, ja detālplānojuma izstrāde ir nepieciešama atbilstoši citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Maksimāli divi kalendārie mēneši, jo tiek izskatīts teritoriālajā attīstības komitejā un domes sēdē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1