Detālplānojuma izstrādes uzsākšana (Tukuma novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada Dome
Īss apraksts:
Ierosinātājs var ierosināt uzsākt detālplānojuma izstrādi, ja iecere atbilst Tukuma novada teritorijas plānojumam, kā arī, ja detālplānojuma izstrāde ir nepieciešama atbilstoši citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Maksimāli divi kalendārie mēneši, jo tiek izskatīts teritoriālajā attīstības komitejā un domes sēdē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Domes lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas (diena, kad to izlasa adresāts) Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Teritorijas attīstības plānošanas likums
(Saeima; likumi; 2011.12.01.)
Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 628; 2015.05.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Tukuma novada Dome
Kontaktinformācija: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.26.