Sapulču, gājienu un piketu organizēšanas saskaņošana (Tukuma novada Dome)
Izvēlētā organizācija: TUKUMA NOVADA DOME
Īss apraksts:
Atļauja sapulču, gājienu vai piketu rīkošanai nepieciešama, ja persona vēlas organizēt publisku sapulci, gājienu vai piketu Tukuma novadā.
Sapulces, gājiena vai piketa rīkošanas atļauja nav nepieciešama pasākumiem, slēgtajām sapulcēm, tām, kuras nav publiski izziņotas, tiek rīkotas telpās, kā arī, ja to rīko valsts vai pašvaldības iestādes.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atļauju iespējams saņemts 10 darba dienu jeb 2 nedēļu laikā kopš pieprasīšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
- Pieteikums iesniedzams pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts attiecīgais pasākums. Ja pasākums notiek vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, pieteikums iesniedzams visām attiecīgajām pašvaldībām. Pieteikuma norakstu pašvaldība nosūta attiecīgajai teritoriālajai Valsts policijas struktūrvienībai.
- Pieteikumu iesniedz ne agrāk kā četrus mēnešus un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma norises.
- Par pieteikuma iesniegšanas laiku pašvaldības darbinieki izdara atzīmi uz pieteikuma eksemplāra, kas paliek pie iesniedzēja.
- Pēc pieteikuma saņemšanas pašvaldība pārliecinās, vai ir ievērotas visas likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” prasības.

Iesniedzot pieteikumu, fiziskā persona uzrāda savu pasi, bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu pasi un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu.
Visām pieteikumā minētajām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajām personām — pilns nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 63122707; 26603299
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@tukums.lv
Pasts Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus