Atļauja darbiem valsts autoceļa aizsargjoslā
Izvēlētā organizācija: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par atļaujas (vai saskaņojuma) izsniegšanu darbiem valsts autoceļa aizsargjoslā, ja tiek veikta:
1) būvniecība;
2) derīgo izrakteņu ieguve;
3) grunts rakšana vai pārvietošana;
4) koku ciršana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Mēneša laikā (koku ciršanai valsts autoceļa aizsargjoslā: divu nedēļu laikā no saskaņojuma pieprasījuma iesniegšanas dienas).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas (zemesgrāmata, zemes robežu noteikšanas akts);
3) pilnvara vai līgums (ja iesniedzējs vai darbu veicējs nav īpašnieks).

Būvniecības gadījumā papildus iesniedz:
4) būvvaldes izdotās būvatļaujas vai paskaidrojuma raksta kopija (vai tiek nodrošināta pieeja dokumentiem Būvniecības informācijas sistēmā).
5) būvprojekts, ja ir (vai tiek norādīta saite uz elektroniski pieejamu būvprojektu).
6) citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).

Izsniedzējs:VAS “Latvijas Valsts ceļi” nodaļas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Maksājumi: Skatīt maksājumus