Atbalsts bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu integrācijai Latvijas darba tirgū
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Specializētais konsultants bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu sniedz šādu atbalstu:
informāciju par darba tirgu un darba kultūru Latvijā; informāciju par pieprasītākajām profesijām, atalgojuma līmeni; palīdzību CV un motivācijas vēstuļu sagatavošanā; informāciju par darba nodokļu sistēmu Latvijā; nepieciešamības gadījumā tiek organizētas tikšanās ar potenciālo darba devēju attiecīgajā darba vietā (ar tulka palīdzību); konsultācijas par piemērotām vakancēm un nepieciešamajām darbībām (piem., izglītību vai darba pieredzi) karjeras izaugsmei; organizē mutisku vai rakstisku tulkošanu no bēgļa vai personas ar alternatīvo statusu dzimtās valodas uz latviešu valodu un otrādi, ja tas nepieciešams NVA sniegtā pakalpojuma saņemšanai vai darba tiesisko attiecību nodibināšanai.
Sīkāka informācija par NVA sniegto atbalstu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu atrodama NVA mājaslapas sadaļā “Bēgļu integrācija” https://begluintegracija.nva.gov.lv/ latviešu, krievu, angļu, arābu un tigriņu valodās.

Specializētā konsultanta pakalpojums pieejams NVA Rīgas reģionālajā filiālē. Citās NVA filiālēs pakalpojumu nodrošina nodarbinātības aģents sadarbībā ar Rīgas reģionālās filiāles specializēto konsultantu.

NVA specializētā konsultanta atbalsts pieejams arī patvēruma meklētājiem, kuriem ir piešķirtas tiesības uz nodarbinātību Latvijā.

Konsultācijas tiek nodrošinātas jebkurā patvēruma meklētāja valodā ar tulka starpniecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu.
Patvēruma meklētāji, kuriem ir tiesības uz nodarbinātību Latvijā.
Specializētā konsultanta konsultācijas notiek klātienē pēc iepriekšēja pieraksta.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / 1.solis
Bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu, patvēruma meklētājiem, kuriem ir tiesības uz nodarbinātību Latvijā, konsultācijai NVA jāpiesakās, iepriekš zvanot pa tālruni 25704510 (latviešu, krievu vai angļu valodās) vai nosūtot e-pastu integracija@nva.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alsungas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...