Tehnisko noteikumu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"
Īss apraksts:
Tehnisko noteikumu izsniegšana, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona Būvniecības informācijas sistēmā iesniedz:
1) iesniegumu;
2) plānotās darbības aprakstu (būvniecības ieceres nosaukums);
3) iesniegumam vēlams pievienot būvniecības ieceres grafiskā materiāla (ģenerālplāna) datni.


Pieprasīšanas kanāls: Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.

Izsniedzējs: Pārvaldīšanas daļa:
1) Projektiem pie valsts galvenajiem autoceļiem.
2) Projektiem pie valsts reģionāliem autoceļiem ar satiksmes intensitāti virs 5000 aut./diennaktī.
LVC Nodaļas:
1) Projektiem pie valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem.
2) Projektiem pie citu īpašnieku ceļiem.
3) Hidrotehnisko būvju projektiem.
4) Projektiem, kas saistīti ar valsts autoceļu elektrificēto un tehnoloģisko aprīkojumu.
Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa:
1) Projektiem Rīgas pilsētā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemšanas kanāls:Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus