Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas (Zirga pase) dokumenta izgatavošana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Zirgu dzimtas dzīvnieku (jaundzimušo kumeļu) identificē līdz sešu mēnešu vecumam, izsniedzot identifikācijas dokumentu (Zirga pasi), kas atbilst regulas Nr. 2015/262 7. pantā minētajām prasībām. Pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas ar transponderu vērtēšanas eksperts aizpilda zirga reģistrācijas kartīti  divos eksemplāros un nodod to dzīvnieka īpašniekam. Dzīvnieka īpašnieks septiņu dienu laikā pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas iesniedz reģistrācijas kartītes oriģinālo eksemplāru Lauksaimniecības datu centrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, kuras reģistrētas  lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā  valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Pēc dokumentu saņemšanas tiek izsūtīts rēķins uz dzīvnieka īpašnieka norādīto e-pastu.            Pēc maksājuma saņemšanas Zirgu pase tiek nosūtīta dzīvnieka īpašniekam.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Rēķina sagatavošana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Rēķina sagatavošana
Normatīvie akti:
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Atvieglojumi:
Nav
Apmaksa:
Latvija.lv, Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta izgatavošana Gabali 10,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Iestādes pakalpojumu cenrādis