Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas (Zirga pase) dokumenta izgatavošana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Zirgu dzimtas dzīvnieku (jaundzimušo kumeļu) identificē līdz sešu mēnešu vecumam, izsniedzot identifikācijas dokumentu (Zirga pasi), kas atbilst regulas Nr. 2015/262 7. pantā minētajām prasībām. Pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas ar transponderu vērtēšanas eksperts aizpilda zirga reģistrācijas kartīti  divos eksemplāros un nodod to dzīvnieka īpašniekam. Dzīvnieka īpašnieks septiņu dienu laikā pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas iesniedz reģistrācijas kartītes oriģinālo eksemplāru Lauksaimniecības datu centrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, kuras reģistrētas  lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā  valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Pēc dokumentu saņemšanas tiek izsūtīts rēķins uz dzīvnieka īpašnieka norādīto e-pastu.            Pēc maksājuma saņemšanas Zirgu pase tiek nosūtīta dzīvnieka īpašniekam.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Brīdinājums
Zirgu dzimtas dzīvnieka reģistrācijas kartīti var aizpildīt  un parakstīt  sertificēts vērtešanas eksperts. Lai izgatavotu zirga pasi, obligāti ir jāiesniedz  Zirgu dzimtas dzīvnieka reģistrācijas kartītes oriģināls Lauksaimniecības datu centrā.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Lauksaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Lauksaimniecības datu centrs
Kontaktinformācija: Republikas laukums 2,  3 stāvs
Tālrunis uzziņām: 67027240
e-pasts: ldc@ldc.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.25.