Valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšana ne mazāk kā 10 cilvēku grupai pēc privāto tiesību juridiskas personas (to apvienības) vai publiskas personas rakstiska pieprasījuma un apkopotu pārbaudes rezultātu sniegšana šī pakalpojuma pieprasītājam
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības satura centrs
Īss apraksts:
VISC organizē valsts valodas prasmes pārbaudi ne mazāk kā 10 cilvēku grupai pēc juridiskas personas (piemēram, uzņēmējsabiedrības, kas nodarbojas ar latviešu valodas apmācību) iesnieguma. Valsts valodas prasmes pārbaude ir jākārto personām, kuram nepieciešama valsts valodas prasmes apliecība:    darba vajadzībām,     pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.
Valsts valodas prasmes pārbaudē ir divas daļas - mutvārdu un rakstveida. Rakstveida daļā persona aizpilda lasīšanas testu, rakstīšanas testu un klausīšanās testu. Mutvārdu daļā persona izpilda runātprasmes pārbaudes uzdevumus.
Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trīs valodas prasmes līmeņos: A – pamata līmenis; B – vidējais līmenis; C – augstākais līmenis.
Par pakalpojumu fiziskai personai jāmaksā valsts nodeva, juridiskai personai šis ir maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiska persona, kurai nepieciešams organizēt valsts valodas prasmes pārbaudi cilvēku grupai
Maksimālais termiņš (darba dienās):
16
Termiņš:
Juridiskai personai tiek nosūtīts (pa pastu vai elektroniski) pārbaudes rezultātu apkopojums.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšanas pieprasījuma iesniegšana
Juridiska persona iesniedz pieprasījumu kopā ar aizpildītiem fizisko personu iesniegumiem Rīgā, Vaļnu ielā 2, Informācijas centrā ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pārbaudes personīgi, elektroniskā dokumenta formā vai nosūtot pa pastu. Pēc juridiskās personas pieprasījuma saņemšanas konkrētās pārbaudes vietu, laiku un maksāšanas kārtību paziņo ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.
Detalizētāku informāciju lūdzam skatīt Valsts izglītības satura centra vietnē: http://visc.gov.lv/valval/registresana.shtml.  Par valsts valodas prasmes pārbaudi fiziskai personai jāsamaksā valsts nodeva 14.23 EUR, 7.11 EUR vai 1.42 EUR. Sīkāka informācija:http://visc.gov.lv/valval/dokumenti/valsts_nodeva_2015.pdf  Juridiskai personai maksa par pakalpojumu 14.23 EUR par vienu pārbaudes pretendentu. Sīkāka informācija:https://likumi.lv/doc.php?id=259983
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšana grupai - pieprasīšana klātiene
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814490
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīga, Vaļņu iela 2, Informācijas centrs
Darba laiki
Pasts Valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšana grupai - pieprasīšana pasts
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814490
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Valsts izglītības satura centrs, 711.telpa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Darba laiki
2. solis / Pārbaudes rezultātu apkopojuma saņemšana
Pārbaudes rezultātu apkopojums tiek nosūtīts pieteicējam (juridiskai personai) pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšana grupai - saņemšana
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67281232
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīga, Vaļņu iela 2, Informācijas centrs
Darba laiki