Autorizācijas tiesību pieprasījums Lauksaimniecības datu centra Elektroniskai ziņošanas ievades sistēmai
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) izveidota, lai paziņotu dzīvnieku pārvietošanu, dabīgo lecināšanu, atnešanos (arī abortu un nedzīvi dzimušos pēcnācējus), apzīmēšanu, izslēgšanu, neapzīmēto pēcnācēju izslēgšanu,  iesniegtu Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē, Cūku kustības kopsavilkumu (arī pašpatēriņam) un grupveida dzīvnieku pārvietošanu (Cūkas, savvaļas dzīvnieki, bišu saimes),nosūtīt  iesniegumu iestādei par dzīvnieku reģistru un pasūtītu identifikācijas līdzekļus. Izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, saimniecībā nav jāuztur Novietnes žurnāls papīra dokumenta veidā.   Lai uzsāktu darbu sistēmā,  ir jāpieprasa autorizācijas pieeja.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Autorizēto pieeju Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas lietošanai pieškir tikai ganāmpulka īpašniekam vai viņa pilnvarotai  personai  ( iesniedzot  ganāmpulka īpašnieka pilnvaru).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Datu ievades tiesības tiek piešķirtas 10 dienu  laikā pēc iesnieguma  reģistrēšanas un apstrādes.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Nav
Brīdinājums
Iesniegumā  par  Elektronisko ziņojumu ievades  sistēmas lietošanu norādītajam Lietotājam obligāti jābūt norādītai   aktīvai personīgajai -pasta adresei, kas jāreģistrē LDC.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Lauksaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Lauksaimniecības datu centrs
Kontaktinformācija: Rīga, Republikas laukums 2
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.13.