Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Liellopa pase ir dzīvnieka identifikācijas dokuments, kuru var pieprasīt  dzīvnieka  īpašnieks, ja dzīvnieks tiek  izvests  uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ja liellopa pasi pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dzīvnieka (liellopa) īpašnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
14 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieprasīšanas solis
LDC Elektroniskās sistēmas lietotāji   pieprasa liellopu pasi  autorizētajā sadaļā Iesniegumi.
Ja dzīvnieka īpašnieks nav Elektroniskās  sistēmas lietotājs, tad ir jāraksta iesniegums Lauksaimniecības datu centram par Liellopa pases izgatavošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits LDC Elektroniskās sistēmas lietotāji  liellopu pasi  var pieprasīt autorizētajā sadaļā / Iesniegumi.
2. solis / Apstrādes solis
Pēc pieprasījuma apstrādes lietotājam tiek sagatavots rēķins par apmaksu un nosūtīts uz pakalpojuma pieprasītāja e pastu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Pēc rēķina apmaksas tiek izgatavota Liellopa pase( -es) un nosūtītas atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits LDC Elektroniskās sistēmas lietotāji  liellopu pasi  var pieprasīt autorizētajā sadaļā / Iesniegumi.