Izziņa par novietni no Novietņu reģistra
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir reģistrēta novietne Lauksaimniecības datu centrā, pēc īpaša pieprasījuma tiek sagatavota izziņa  par dzīvnieku skaitu un  stāvokli  novietnē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ganāmpulka īpašnieks, novietnes turētājsvai viņu pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Izziņa tiek sagatavota  tikai pēc apmaksas saņemšanas iestādes kontā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Atvieglojumi:
Nav
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Izziņa tiek sagatavota tikai pēc pieprasījuma un naudas saņemšanas iestādes kontā. Ja izziņa tiek pieprasīta ZM EPS sistēmā, sistēmas lietotājam elektroniski tiks nosūtīts rēķins par izziņas sagatavošanu.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Izziņu sagatavošana
Izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru (14 dienu laikā) Gabali 4,98 EUR
Izziņa no datubāzes steidzami (divu darbdienu laikā) Gabali 21,34 EUR
Izdruka par dzīvnieku aprēķināto asinību, dzīvnieku sarakstu ganāmpulkā vai novietnē, piena kvalitātes rādītājiem, apsēklošanas ziņojumu atlase Gabali 4,27 EUR
Izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma (14 dienu laikā) Gabali 14,23 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Iestādes pakalpojumu cenrādis