Datu labošana dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Datu  labošana (tai skaitā jau reģistrētu notikumu vai datu pievienošana, kas iesniegti vēlāk nekā trīs mēnešus pēc informācijas reģistrēšanas dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā). Ieviesta iespēja pašiem EZIS lietotājiem anulēt kļūdaini ievadītus notikumus ( izņemot pārvietošanu un izslēgtos dzīvniekus no reģistra)
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Datus par lauksaimniecības dzīvniekiem var labot tikai ganāmpulka īpašnieki vai to pilnvarotās personas, kuras reģistrētas   lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā  valsts informācijas sistēmā "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Datu  labošana (tai skaitā jau reģistrētu notikumu vai datu pievienošana, kas iesniegti vēlāk nekā trīs mēnešus pēc informācijas reģistrēšanas dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā)

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieprasīt labot datus
Elektroniskā ziņošanas sistēmā  sadaļā iesniegumi lietotājs sniedz informāciju, kādi dati par dzīvnieku, ganāmpulku vai novietni ir jālabo. Ja datu labošanu veic  vēlāk nekā trīs mēnešus pēc informācijas reģistrēšanas dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā - tas ir maksas pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Datu labošana dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Veikt izmaiņas reģsitrā
Pēc pieprasījuma saņemšanas par datu labošanu dzīvnieku, ganāmpulku vai novietņu reģistrā tiek veiktas izmaiņas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Paziņot par izmaiņām reģistrā
Pēc datu labošanas ganāmpulka īpašniekam elektroniski tiek nosūtīts paziņojums par veiktām izmaiņām dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā. Rēķins tiek sagatavots, ja datu labošana tika veikta vēlāk nekā trīs mēnešus pēc informācijas reģistrēšanas dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus