Izziņa par ganāmpulku no Ganāmpulku reģistra
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir reģistrēts  ganāmpulks  Lauksaimniecības datu centrā pēc īpaša pieprasījuma tiek sagatavota  izziņa   par  ganāmpulka stāvokli uz norādīto datumu. Izziņu par ganāmpulka stāvokli  var pieprasīt elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētiem klientiem, ja ir ganāmpulka īpašnieks.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Izziņu  par dzīvnieku skaitu un  stāvokli  ganāmpulkā var pieprasīt elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).  
Pēc pieprasījuma un maksājuma veikšanas  tiek izgatavota izziņa.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izziņu  par dzīvnieku skaitu un  stāvokli ganāmpulkā  var pieprasīt elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), pa pastu, vai portālā www.Latvija.lv pakalpojums Iesniegums iestādei.
Ja izziņu pieprasa elektroniskā dokumenta vai papīra formā,  izziņa tiek  sagatavota  atbilstoši pieprasīšanas izvēlei un pēc rēķina apmaksas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izziņa par Ganāmpulku no Ganāmpulku reģistra
Pasts Izziņa par Ganāmpulku no Ganāmpulku reģistra
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss: 67027006
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus