Licence akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Speciālā atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai dod tiesības ražot, pārstrādāt, uzglabāt, ievest, saņemt, nosūtīt vai veikt citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants.
Termiņš:
Licence tiek izsniegta mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (dokumentu grupa "Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi") iesniedz iesniegumu un tam pievieno dokumentus, kas noteikti Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 19.1punktā.
Komercdarbība ar akcīzes precēm atļauta tikai darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība.
Plašāka informācija VID tīmekļvietnē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva.

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 63.punktu, par speciālas atļaujas (licences) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai izsniegšanu vai pārreģistrāciju, ja tiek pieteikts jauns akcīzes preču veids, ir noteiktas šādas valsts nodevas likmes:
1. ar degvielu, izņemot biodegvielu, – 2134 euro;
2. ar alkoholiskajiem dzērieniem – 711 euro;
3. ar tabakas izstrādājumiem – 711 euro;
4. ar bezalkoholiskajiem dzērieniem – 284 euro;
5. ar kafiju – 284 euro;
6. ar biodegvielu – 284 euro;
7.ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu – 284 euro;
8. ar alkoholiskajiem dzērieniem, ja paredzēta darbība tikai ar alkoholiskajiem dzērieniem, kas tiks ražoti no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna un raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litrus kalendāra gadā un saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā, – 71 euro.

Valsts nodeva noteikta par katru akcīzes preču veidu (ja norāda vairākus akcīzes preču veidus, valsts nodeva summējas).

Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ja speciālo atļauju (licenci) nepapildina ar jaunu akcīzes preču veidu, maksā valsts nodevu 28 euro apmērā.

Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases, reģ.Nr.90000050138 norēķinu kontā Nr.LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Speciālā atļauja (licence)  komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā