Jauna ganāmpulka reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ganāmpulks – lauksaimniecības dzīvnieku kopums vai akvakultūras dzīvnieku audzētavas, kas pieder vienam īpašniekam.
Jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā un kura ir reģistrējusies PMLP, uz noteiktu laiku vai pastāvīgi ir atbildīga par dzīvniekiem.
Vienam īpašniekam tiek reģistrēts tikai viens ganāmpulks.
Jaunu ganāmpulku var reģistrēt elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētiem klientiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kura uz noteiktu laiku vai pastāvīgi ir atbildīga  par dzīvniekiem. Vienam īpašniekam tiek reģistrēts tikai viens ganāmpulks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Jaunu ganāmpulku var reģistrēt elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Ja Ganāmpulka reģistrēšanai  tiek iesniegts pieprasījums elektroniska dokumenta vai papīra formā, datu centrs triju dienu laikā un pēc maksājuma saņemšanas LDC kontā reģistrē LDC IS.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jaunu ganāmpulku var reģistrēt elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Ja jauna ganāmpulka  reģistrēšanai  tiek iesniegts  pieprasījums elektroniska dokumenta vai papīra dokumenta  formā, datu centrs triju dienu laikā un  pēc  maksājuma   saņemšanas LDC kontā reģistrē  datus par jaunu ganāmpulku valsts informācijas sistēmā Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma.  Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jauna ganāmpulka reģistrācija ZM EPS
Pasts Jauna ganāmpulka reģistrācija
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus