Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Fiziskām personām, kuras vēlas uzsākt lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju,  ir jāsaņem sertifikāts, lai veiktu šos pakalpojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona jāatbilst šādām prasībām:
Augstākā izglītība lauksaimniecībā (lopkopības speciālists) vai veterinārmedicīnā (veterinārārsta kvalifikācija) vai augstākā izglītība lauksaimniecībā (laukkopības un dārzkopības speciālists)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Sertifikātu piešķir ar komisijas lēmumu pēc sertifikācijas eksāmena nokārtošanas

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums sertifikāta saņemšanai darbībai konkrētā darbības jomā, klāt pievienojot izglītību, apmācību un praktiskās darbības apmācību dokumentu vai izziņu kopijas.  Jāpievieno informācija par maksājumu.   Eksāmena datums tiek paziņots uz norādīto pieteikumā saņemšanas kanālu.  Pēc eksāmena nokārtošanas tiek izsniegts sertifikāts konkrētai darbības jomai.
Ja eksāmens netiek nokārtots, to var kārtot atkārtoti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Sertifikāta pagarināšanai - jāiesniedz iesniegums, dokuments par noklausītajiem kursiem vai apmācībām ar noteikto stundu skaitu. Ja visi dokumenti atbilst, komisija pagarina sertifikātu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju trans
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095073
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dokumentus var iesniegt ZM KAC vai nosūtīt pa pastu LDC saskaņā ar iestādes noteikto dokumentu iesniegšanas kārtību.
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Informācija par sertificētām personām ir pieejama Lauksaimneicības datu centrs publiskajā sadaļā "Sertificēto personu saraksts"