Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Fiziskām personām, kuras vēlas uzsākt  sniegt pakalpojumu(-us)  lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, snieguma pārbaudē  un pārraudzībā , mākslīgā  apsēklošanā, olšūnu un embriju transplantācijā  ir jāsaņem sertifikāts.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jābūt:Augstākai izglītībai lauksaimniecībā (lopkopības speciālists) vai veterinārmedicīnā (veterinārārsta kvalifikācija) vai augstākā izglītība lauksaimniecībā (laukkopības un dārzkopības speciālists) ar apgūtu studiju kursu biškopībā, ja persona pretendē uz sertifikātu medus bišu
vērtēšanā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Sertifikātu piešķir ar komisijas lēmumu pēc sertifikācijas eksāmena nokārtošanas.

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums sertifikāta saņemšanai darbībai konkrētā darbības jomā, klāt pievienojot izglītību, apmācību un praktiskās darbības apmācību dokumentu vai izziņu kopijas.  Jāpievieno informācija par maksājumu.   Eksāmena datums tiek paziņots uz norādīto pieteikumā saņemšanas kanālu.                        Ja eksāmens netiek nokārtots, to var kārtot atkārtoti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

      Dokumentus var iesniegt autorizējoties  www.ldc.gov.lv  Vienotā pieteikšanās sistēmā  sadaļā Iesniegumi, pievienojot aizpildītu iesniegumu, izglītību apliecinoša dokumenta un apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgajā darbības jomā un teorētiskās apmācības apliecinoša dokumenta kopijas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju trans
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095073
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dokumentus var iesniegt ZM KAC vai nosūtīt pa pastu LDC saskaņā ar iestādes noteikto dokumentu iesniegšanas kārtību.
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc eksāmena nokārtošanas Datu centrs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iekļauj sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā. Datu centrs pēc personas pieprasījuma izsniedz tai sertifikātu papīra dokumenta formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Informācija par sertificētām personām ir pieejama Lauksaimneicības datu centrs publiskajā sadaļā "Sertificēto personu saraksts" vai