Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu izprasīšana no valstīm, ar kurām Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums un civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu, labojuma un papildinājuma lietu nosūtīšana uz ārvalstīm
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA
Īss apraksts:
Personai ir iespēja pieprasīt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai izziņu (atkārtotie dokumenti) no ārvalsts, ar kuru Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums, iesniedzot pieprasījumu jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments tiesiskās palīdzības lūgumu ietvaros sagatavoto atkārtoto dokumentu un civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labojuma un papildinājuma lietu nosūta uz valsti, ar kuru Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums ar līgumslēdzēju valstu Tieslietu ministriju starpniecību, atkārtota dokumenta izsniegšanai pieprasītājam vai labojuma un papildinājuma lietas nosūtīšanai kompetentai ārvalsts iestādei lēmuma par civilstāvokļa akta ieraksta labošanu vai papildināšanu pieņemšanai.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments pēc personas, kura atrodas ārvalstīs, pieprasījuma sagatavoto atkārtoto dokumentu nosūta izsniegšanai pieprasītājam ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta starpniecību, ja pieprasīto atkārtoto dokumentu nepieciešams apliecināt ar Apostille, vai ierakstītā pasta sūtījumā uz pieprasītāja norādīto adresi, ja atkārtoto dokumentu nav nepieciešams apliecināt ar Apostille.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Fiziska persona pieprasa atkārtotos dokumentus pati par sevi vai radiniekiem.
Publisko tiesību Juridiskās personas, ir tikai tās, kas noteiktas līgumā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atkārtoto civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu nosūtīšana no Latvijas Tieslietu ministrijas uz attiecīgās ārvalsts Tieslietu Ministriju notiek viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izprasīšana no ārvalsts
Ja personas civilstāvokli apliecinošais reģistra ieraksts (par dzimšanas, laulības vai miršanas fakta reģistrāciju) sastādīts valstī, ar kuru Latvijai noslēgts divpusējais līgums par tiesisko palīdzību (Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Lietuva, Igaunija, Moldova, Polija, Kirgīzija, Uzbekistāna), personai jāaizpilda anketa civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinoša dokumenta izprasīšanai no ārvalstīm trijos eksemplāros angļu, krievu vai attiecīgās valsts valodā, un, pievienojot personas identitāti un radniecību, ja tādi nepieciešami, apliecinošus dokumentus, jāiesniedz jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Aleksandra Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67830682
Fakss: 67830673
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu, labojuma un papildinājuma lietu nosūtīšana
Saņemot tiesiskās palīdzības lūgumu par atkārtota dokumenta sagatavošanu no valsts, ar kuru Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums, Tieslietu ministrija sagatavo pieprasīto atkārtoto dokumentu vai pārsūta izpildei kompetentajai pašvaldību dzimtsarakstu nodaļai.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments tiesiskās palīdzības lūguma ietvaros nosūta labojuma un papildinājuma lietu uz valsti, ar kuru Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums ar līgumslēdzēju valstu Tieslietu ministriju starpniecību, labojuma un papildinājuma lietas nosūtīšanai kompetentai ārvalstu iestādei lēmuma par civilstāvokļa akta ieraksta labošanu vai papildināšanu pieņemšanai. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments pēc personas, kura atrodas ārvalstīs, pieprasījuma sagatavoto atkārtoto dokumentu nosūta izsniegšanai pieprasītājam ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta starpniecību, ja pieprasīto atkārtoto dokumentu nepieciešams apliecināt ar Apostille, vai ierakstītā pasta sūtījumā uz pieprasītāja norādīto adresi, ja atkārtoto dokumentu nav nepieciešams apliecināt ar Apostille.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Ārvalstī sagatavotā civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošā dokumenta saņemšana
Kad Tieslietu ministrijā tiek saņemts ārvalstī sagatavotais  dokuments par civilstāvokļa akta reģistrāciju, tas tiek nosūtīts pašvaldības dzimtsarakstu nodaļai izsniegšanai, saskaņā ar iesnieguma anketā norādīto dzīvesvietas adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Aleksandra Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67830682
Fakss: 67830673
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki