Dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu vai tās atcelšanu
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA
Īss apraksts:
Pamatojoties uz tiesas spriedumā noteikto,Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments veic papildinājumu personas dzimšanas reģistra ierakstā par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu. Jaunu dzimšanas apliecību var saņemt jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamemtā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kas tiesīga saņemt dzimšanas apliecību ir tā persona, par kuru ir veikts papildinājums dzimšanas reģistra ierakstā vai tās pilnvarotajai personai. Nepilngadīgai fiziskai personai- tās vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis, vai to pilnvarotais pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments veic papildinājumu personas dzimšanas reģistra ierakstā par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu viena mēneša laikā no tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu reģistrācijas brīža Tieslietu ministrijā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Papildinājumu dzimšanas reģistra ierakstā veikšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments veic izmaiņas dzimšanas reģistra ierakstā pēc tiesas nolēmuma saņemšanas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Aleksandra Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67830682
Fakss: 67830673
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Dzimšanas apliecības saņemšana
Dzimšanas apliecību, saskaņā ar tiesas spriedumā noteikto par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu, var saņemt jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī vai Tieslietu Ministrijas Dzimtsarakstu departamentā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Aleksandra Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67830682
Fakss: 67830673
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki