Atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas atvasinājuma, izziņas vai lēmuma pieprasīšana
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Ja persona ir mainījusi vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu, pēc personas lūguma Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments izsniedz atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu.
Maksa par atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu ir 6 euro. Maksa par izziņu (par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu), kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu ir 5 euro. Pakalpojumu var saņemt arī steidzamības kārtībā piecu darbdienu laikā, maksai par šādu pakalpojumu piemēro koeficientu 3. Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas.
No maksas par pakalpojumu, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo:
1) personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
2) personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
3) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
4) daudzbērnu ģimeni.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību, norādot izmantošanas mērķi, vai uz pilnvaras pamata.
Termiņš:
Administratīvo aktu izdod viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Persona iesniegumu var iesniegt personīgi Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai izmantojot e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību, norādot izmantošanas mērķi, vai uz pilnvaras pamata.
Iesnieguma aizpildīšanas aptuvenais laiks no 3 līdz 5 minūtēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Aleksandra Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67830687
Fakss: 67830673
Cita kontaktinformācija: Arhīva nodaļa-67830675, 67830677, 67830689, 67830679
Dzimtsarakstu nodaļa-67830681, 67830690
Darba laiki
Cits Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
2. solis / Dokumenta saņemšana
Ja iesniegums iesniegts Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta oficiālajā e-pastā, tad atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu jāsaņem klātienē Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, izvēlētajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Ja persona iesniegumu ir iesniegusi klātienē vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv., atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu par minēto atļauju vai lēmumu, pēc personas lūguma tiek sūtīta pa pastu. Izziņu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, nosūta elektroniska dokumenta veidā.
Pieprasīto dokumentu izsniedz viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, izņemot steidzamības kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Aleksandra Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67830687
Fakss: 67830673
Cita kontaktinformācija: Arhīva nodaļa-67830675, 67830677, 67830689, 67830679
Dzimtsarakstu nodaļa-67830681, 67830690
Darba laiki
Cits Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050