Informācija par nodokļu maksātājiem, kuri termiņā nav iesnieguši nodokļu deklarācijas
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv var iegūt informāciju par nodokļu maksātājiem, kuri nav iesnieguši nodokļu administrācijai normatīvajos aktos noteiktās nodokļu deklarācijas, ja deklarācijas iesniegšanas termiņš ir pārkāpts vairāk nekā par 15 dienām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā "VID publiskojamo datu bāze" jāizvēlas "Neiesniegtās nodokļu deklarācijas".
Atlases kritēriji publiskās datu bāzes lietotājam:
- Juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs;
- Fiziskai personai vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs.
Jāapstiprina izvēlni “Atlasīt”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts VID Publiskojamā datu bāzē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze