Licence dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Speciālā atļauja (licence) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai nepieciešama, lai Latvijas Republikā realizētu dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants.
Termiņš:
Licence tiek izsniegta viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai, komersants elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (dokumentu grupa "Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi"), iesniedz iesniegumu un tam pievieno dokumentus, kas norādīti Ministru kabineta 04.04.2017. noteikumu Nr.199 17.punktā.
Plašāka informācija VID tīmekļvietnē.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Par speciālās atļaujas (licences) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai saņemšanu maksājama valsts nodeva 71 euro par katru tirdzniecības vietu.
Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai, ja netiek pieteikta jauna darbības vieta, maksājama valsts nodeva 14 euro apmērā, bet, ja tiek pieteikta jauna tirdzniecības vieta, – 71 euro par katru vietu.
Valsts nodevu samaksā 10 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu vai pārreģistrāciju Valsts kases, reģ.Nr.90000050138  norēķinu kontā Nr.LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Speciālā atļauja (licence) komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā