Licence dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Speciālā atļauja (licence) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai nepieciešama, lai Latvijas Republikā realizētu dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants.
Termiņš:
Licence tiek izsniegta viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu un dokumentus speciālās atļaujas (licences)  saņemšanai vai pārreģistrācijai komersants iesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (dokumentu grupa "Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi").
Iesnieguma veidlapu un tam pievienojamos dokumentus nosaka Ministru kabineta 04.04.2017. noteikumi Nr.199 (17.punkts).
Komercdarbība ar dabasgāzi ir atļauta tikai tādā darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Par licences izsniegšanu tiek iekasēta valsts nodeva.
Valsts nodevu samaksā 10 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu vai pārreģistrāciju.
Par speciālās atļaujas (licences) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai saņemšanu maksājama valsts nodeva 71 euro par katru tirdzniecības vietu.
Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai, ja netiek pieteikta jauna darbības vieta, maksājama valsts nodeva 14 euro apmērā, bet, ja tiek pieteikta jauna tirdzniecības vieta, – 71 euro par katru vietu.

Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases, reģ.Nr.90000050138
norēķinu kontā Nr.LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Speciālā atļauja (licence) komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma